Person Using Black and Silver Laptop Computer

SIEĆ PRZESTAJE DZIAŁAĆ

Pojawiły się opinie, że infrastruktura tego nie wytrzyma i w pewnym momencie Sieć przestanie działać. Do kataklizmu nie doszło, bo rolę rządów budujących sieci przejęły prywatne firmy, wzmacniając tzw. „szkielet” Interne­tu _ jego główne łącza. Jednak nawet one nie były w stanie nadążyć za popytem. Z jednej strony coraz więcej osób korzy­stało z zasobów WWW, z drugiej – coraz więcej danych zajmo­wały znajdujące się w nich treści – grafika czy dźwięk. Według firmy WorldCom, inwestującej w łącza szkieletowe, popyt na przepustowość Internetu wzrósł w 1997 roku dziesięciokrot­nie. I wynikało to tylko ze wzrostu liczby użytkowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *