person holding white android smartphone

PRAWDZIWA EKSPLOZJA

Na pew­no będzie to szybsze niż wysyłanie faksów. Niewiele dłużej będzie też trwało wysłanie tego zaproszenia na spotkanie do kilku osób. Pod koniec dnia nadawca przejrzy odpowie­dzi i będzie wiedział, kto przyjdzie, a kto nie. Gdyby nato­miast któryś z listów nie dotarł do adresata, nadawca (w więk­szości przypadków) zostanie o tym powiadomiony przez jeden z komputerów obsługujących pocztę. Elżbieta II, królowa Wielkiej Brytanii, swój pierwszy list elektroniczny wysłała już w 1976 roku. Specyfikacja poczty elektronicznej, tzw. RFC, została opublikowana rok później. Sporo czasu minęło, zanim e-mail stał się popularny. Praw­dziwa eksplozja poczty elektronicznej nastąpiła dopiero pod koniec lat 80.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *