Selective Focus Photo of Man Using Laptop

W OPERACJACH LICZENIA

W operacjach liczenia zaburzona zostaje ich ukierunkowana celowo wybiórczość, co przejawia się w postaci niesta­łości realizacji zadania, w pojawiających się impulsywnie marginalnych związkach liczb, w skróceniu programu działania, w pojawieniu się iner­cyjnych stereotypów. Uszkodzenie systemów czołowych tylnych niesie ze sobą defekty li­czenia, występujące zwykle w syndromie perseweracji ruchowych i mow- nych, będących rezultatem zaburzenia dynamiki procesów nerwowych. Defekty te, obserwowane nierzadko łącznie z eferentną afazją motorycz- ną, również nie dotyczą podstawowej struktury liczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *