NIEDOSKONAŁOŚĆ POROZUMIEWANIA SIĘ

Narzekamy często na niedoskonałość naszego porozumiewania się, czynności skomplikowane i uzależnione od wielu spraw. Udział szkoły powinien być w tym względzie udziałem nie z przypadku, lecz ze świado­mego wyboru. Wszystkie elementy programu nauki o języku podporząd­kowane być powinny jednemu naczelnemu zadaniu: pragmatyce mowy. Reformująca się szkoła nie nadąża ze śledzeniem tych ważnych spraw. Uprzednia ośmiolatka borykała się zarówno z programem, jak i z pod­ręcznikami do nauki o języku. Dla przykładu: nauczanie składni, które me nie tylko ważne znaczenie dla teoretycznego poznania języka, ale przede wszystkim dla praktycznego posługiwania się językiem ojczystym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *