Selective Focus Photo of Man Using Laptop

ZABURZENIA NOMINACJI

Omówienie problemu zaburzeń nominacji zacznie­my od przeglądu zaburzeń dokonanego przez M. Maruszewskiego.Typ I — niemożność podania nazwy połączona niekiedy ze wskaza­niem (w formie słownej lub gestu) na rozpoznanie przedmiotu oraz ze sformułowaniami wyrażającymi stany emocjonalne badanego.Typ II — omówienia polegające na wypowiadaniu przez chorego za­miast nazwy przedmiotu licznych sformułowań dotyczących najczęściej czynności i funkcji związanych z przedmiotem, a także wskazujących na jego pochodzenie, lokalizację w czasie lub przestrzeni, na jego cechy lub osobiste wspomnienia badanego związane z danym przedmiotem. Typ III — parafazje werbalne polegające na wypowiedzeniu przez chorego zamiast nazwy właściwej nazwy innego przedmiotu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *