Person Holding White Stylus

UKŁAD SIŁ W BRANŻY

Wyglądało na to, że może nawet zmie­nić układ sił w branży telekomunikacyjnej. Od lat stosowana tu była technologia, w której do połączenia rozmowy opera­torzy sieci telekomunikacyjnych musieli zestawić między abonentami jakby fizyczny kanał dedykowany tylko jedne­mu połączeniu. Użycie transmisji głosu w postaci pakietów wyglądało na bardziej efektywną alternatywę. Na niższe ceny mogła wpłynąć także większa konkurencja na liberalnym rynku związanym z Internetem. Technologię mogą również wykorzystywać duże przed­siębiorstwa posiadające oddziały rozrzucone w różnych miej­scach. Bardzo często są one połączone rozległymi sieciami przesyłu danych. Wykorzystanie ich do przekazywania roz­mów może pozwolić na znaczne oszczędności – dzięki zmniejszeniu opłat za usługi telefoniczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *