Person Using Black and Silver Laptop Computer

NA NOWOCZESNYCH STRONACH

Na nowoczesnych (co nie zawsze znaczy lepszych) stro­nach często wykorzystuje się niezależne, ale powiązane ze sobą „ramki”. Wtedy jedna lub dwie z części strony zawiera elementy stałe, umożliwiające nawigację po całym serwerze WWW. Treść jego stron prezentowana jest natomiast w du­żej ramce – tylko jej wygląd się zmienia.Kolejne urozmaicenie to elementy aktywne. Ich wygląd może się zmieniać, w zależności od tego co robi użytkow­nik. Przykładowo: wskazanie myszą jednej z pozycji katalo­gu powoduje obok wyświetlenie podkatalogu opisującego zawartość tej pozycji. Inna możliwość, to wyświetlanie tre­ści wiadomości po wskazaniu jej nagłówka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *