silver MacBook Pro on white table

NIESPECYFICZNE ZABURZENIA

Z kolei zwraca się uwagę na niespecyficzne zaburzenia liczenia, któ­re mogą występować jednocześnie z optyczną aleksją i agrafią. Chorzy cierpią na tzw. optyczne wyobcowanie cyfry, w wyniku czego nie mogą jej rozpoznać. Nierzadko trudności te komplikują się z powodu amnestycznej afazji liczebników lub zaburzeń percepcji prze­strzennej. Chorzy często plączą cyfry bliskie sobie kształtem, np. 3 i 8, i 18, 6 i 9, przy czym dobrze zachowane może być liczbowe wyobra­żenie cyfr. Chorzy ci szybciej mogą znaleźć potrzebne graficzne ozna­czenie kierując się słyszeniem liczebnika (wykorzystując wzrokowy i ru­chowy wzorzec), por. rysowanie w powietrzu.Centralnym zadaniem reedukacji jest przywrócenie wyraźnej zdyfe- rericjonowanej percepcji konfiguracji cyfr.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *