ROZWIĄZANIA TEORETYCZNE

Zarówno rozważania teoretyczne, jak i praktyka wskazują na ko­nieczność szybkiego i adekwatnego rozpoznawania przyczyn tych trud­ności. Wczesne ich wykrycie umożliwia skuteczną rehabilitację i uchro­nienie od zaburzeń o charakterze wtórnym. Zaburzenia nie poddane ko­rekcji trwają nierzadko przez całe życie. Uniemożliwiają osiągnięcie wy­branego zawodu, podjęcie planowanych form kształcenia. W przypadku przedłużającego się okresu niepowodzeń szkolnych i przy braku właści­wej pomocy dzieci te wchodzą w konflikt ze szkołą, rodzicami i same ze sobą, dochodzi bowiem do zderzenia się realnych możliwości dziecka z oczekiwaniami jego środowiska i własnymi ambicjami zrodzonymi ze słusznego przekonania o posiadanych uzdolnieniach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *