Photo Of Person Using Laptop For Graphic Designs

W OKRESIE SZKOLNYM

W okre­sie szkolnym odbywa się też programowe nabywanie doświadczenia ję­zykowego w zakresie języka drugiego, obcego. Podobnie jak przy opano­wywaniu języka ojczystego i wiedzy o nim, problematyka pedagogiczna dotyczy zarówno procesu uczenia się, jak i nauczania języka obcego. „Kontrowersyjność poglądów i opinii na temat natury procesu opano­wywania języka obcego oraz wartości poszczególnych metod i technik nauczania wywołała wzrastające zainteresowanie empirycznymi bada­niami nad procesem uczenia się i nauczania języka obcego. Szczególną uwagę zwrócono przy tym na eksperymenty o charakterze psycholin- gwistycznym i dydaktycznym, mające na celu określenie przydatności programów, podręczników, pomocy audiowizualnych, a wreszcie szeroko rozumianych metod nauczania języka”. (H. Komorowska, 1976, s. 79).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *