person holding white android smartphone

PRAKTYCZNA STYLISTYKA

Tu nie wystarcza już wrodzona wrażli­wość estetyczna i bezbłędna dykcja, trzeba jeszcze poznać tajniki sztuki wymawiania. Nie wystarcza tylko znajomość prawideł wymowy, lecz po­trzebne są cierpliwe, żmudne ćwiczenia. Pozwoli to na zdobycie takiej umiejętności operowania głosem, która umożliwi właściwe i sugestywne przekazywanie sensu utworów. Pomocne tu mogą być również nagrania wzorcowych recytacji. Godną polecenia książką jest praca Anny i Piotra Wierzbickich Praktyczna stylistyka (1969). Mówimy cały czas o czynnikach, które ujęte w programie powinny kształcić mowę w okresie szkolnym. Czy ten system budowania świado­mości językowej, wzbogacenia doświadczenia językowego jest rzeczy­wiście sprawny? Im większe doświadczenie językowe, tym lepsze poro­zumiewanie się słowne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *