person using MacBook Pro

DRUGI MECHANIZM

Drugi mechanizm związany jest z wczesnym organicznym uszkodzniem centralnego systemu nerwowego. W tej sytuacji opóźniony jest roz­wój nawyków ruchowych w dzieciństwie (siedzenie, stanie, chodzenie) i pozostaje trwałe kalectwo niezręczności ruchowej. Zaburzenie w sferze motorycznej szczególnie wyraźnie odbija się na systemie mownym. Ją­kanie u takich dzieci przejawia się już od początku wykształcania mowy (przejawia, a nie pojawia).Wymienione dwa mechanizmy wymagają dwóch różnych podejść te­rapeutycznych, innego rodzaju angażowania świadomości chorego. W pierwszym przypadku udział świadomości własnych możliwości arty­kuiacyjnych znacznie hamuje postępowanie reedukacyjne, dodatkowo stresuje chorego, aktywizując jego uwagę na prawidłowej artykulacji, co prowadzi do wzmożonego napięcia mięśniowego i błędnego koła kolej­nych skurczów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *