laptop computer on glass-top table

POSTĘP CYWILIZACYJNY

Pozwala ona teoretycznie zapoznać się z językiem, by zrozu­mieć funkcjonowanie mowy i sposoby poprawnej jej realizacji. Stanisław Szober, twórca pierwszej nowoczesnej, a zarazem i najpełniejszej gra­matyki opisowej i elementów gramatyki historycznej języka polskiego, powiedział: „Kultura języka zaczyna się tam, gdzie zaczyna się świado­mość mówiącego czy piszącego, w doborze środków językowych, gdy lu­dzie nie tylko mówią, ale zaczynają się zastanawiać nad tym, jak mówią, gdy zaczynają sprawdzać nieświadome poczucie językowe”. Wiemy dobrze, że w dzisiejszej epoce zawrotnego tempa życia , pra­widłowe i kulturalne posługiwanie się językiem nie jest takie łatwe. Po­stęp cywilizacji, nauki i kultury nieustannie zmienia nasze potrzeby, działalność ludzka staje się coraz bardziej skomplikowana, nasilają się kontakty między ludźmi poprzez rozmowy, narady, dyskusje, zebrenia, poprzez pisemną wymianę informacji — wszystko to sprawia, że język, jako narzędzie porozumiewania się, musi być coraz sprawniejszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *