Blue and Yellow Phone Modules

ŁATWA KONTROLA W KLASIE

Nau­czyciel może następnie łatwo skontrolować w klasie wykonanie takiego zadania, jeśli nawet nie w całości ze względu na brak czasu, to przy­najmniej wyrywkowo zapytując o różne jego fragmenty poszczególnych uczniów. Ćwiczenia tego typu powinny być wykonywane przez uczniów systematycznie, z lekcji na lekcję, przynajmniej przez okres trwania kursu podstawowego. Każdy zasadniczy tekst jednostki lekcyjnej, służą­cy jako główne źródło nowego słownictwa i nowych struktur gramatycz­nych, powinien być w jakiejś formie retranslacyjnie przepracowany przez uczniów. Naturalnie, ćwiczenie takie może być wykonywane jedy­nie po wprowadzeniu całego tekstu w klasie i po zapoznaniu uczniów z nowym słownictwem, strukturami, wymową itp. Przy przygotowywa­niu technicznej obudowy podręcznika ćwiczenie tłumaczeniowe mogłoby być nagrane na taśmę ze spacjowaniem, z tym że po każdej spacji po­dana byłaby wersja prawidłowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *