Blue and Yellow Phone Modules

POSZCZEGÓLNE PRZYPADKI

W sumie Maruszewski uważa, że w poszczególnych przypadkach za­burzeniu ulega jedno z trzech głównych ogniw, niezbędnych do prawi­dłowego przebiegli czynności nazywania:„1) sfera znaczeniowa, w której mieści się pojęcie związane z da­nym przedmiotem, system kontekstów znaczeniowych tego przedmiotu i uogólnień z nim związanych;ogniwo słuchowe niezbędne do tego, aby można było łatwo i szyb­ko zaktualizować właściwy wzorzec nazwy, odróżniając go od słów po­dobnie brzmiących;ogniwo ruchowe niezbędne do prawidłowej realizacji wybranego wzorca nazwy” (op. cit. s. 201). Neurolingwistyczna interpretacja zaburzeń nazywania odwołuje się do koncepcji matrycy słownej na etapie semantycznym programowania wypowiedzi słownej (por. rozdz. 2 części ogólnej, punkt 7).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *