silver iMac near iPhone on brown wooden table

ODWROTNA SYTUACJA

Odwrotnie sytuacja przedstawia się, gdy przyczyną ją­kania jest uszkodzenie centralnego systemu nerwowego. W tych przy­padkach idzie o odbudowanie (zbudowanie) programu artykulacyjnego wszystkimi dostępnymi środkami, przy udziale wszystkich możliwych analizatorów. Udział kontroli świadomości jest tu niezbędny.Oddzielny problem w klinice mowy stanowią możliwości poro­zumiewania: się słownego i ich rozwój u osób głuchych i niedosłyszących. Z metodologicznego punktu widzenia bardzo inspirujący był pogląd Len- neberga (1967), według którego zdolność uczenia się języka jest tak głę­boko zaprogramowana u człowieka, że nawet dzieci z poważnymi wro­dzonymi kalectwami (ślepota, głuchota) nie są pozbawione możliwości opanowania mowy. Przegląd teorii związanych z problematyką upośle­dzenia funkcji mowy u głuchych znajduje się w pracy Psychologia dziec­ka głuchego T. Gałkowskiego, I. Kunickiej-Kaiser, J. Smoleńskiej (1976).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *