Gold Iphone 7 on Top of Book Beside Macbook

W ZABIEGACH REEDUKACYJNYCH

W tych zabiegach reedukacyjnych, zdaniem Cwietkowej, ważne jest nie tylko to, żeby znaleźć sposoby reedukacji, lecz również żeby potrafić stworzyć warunki do interioryzacji podanego z zewnątrz sposobu działania. Równolegle należy prowadzić pracę nad nazywaniem liczb. Wyko­rzystać tu można włączenie pierwszych liter nazw cyfr do zespołu wy­razów, z którymi chory jest związany emocjonalnie. Reedukacja cvfr drugiej i trzeciej dziesiątki związana jest z kształtowaniem percepcji stosunków przestrzennych. Najbardziej stałym i często spotykanym de­fektem jest zaburzenie rozumienia szeregowego za­pisu liczby. Praca nad nazywaniem liczb w ramach setki pomaga reedukacji rozumienia istnienia dwóch szeregów: dziesiątek i jednostek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *