person holding white android smartphone

ZABURZENIA POJĘCIA LICZBY

Zaburzenie pojęcia liczby jest przyczyną defektów działań arytme­tycznych, jako że wymagają one wiedzy o kolejności zapisu cyfr w licz­bach, ich składu i wzajemnych stosunków. Niezbędne jest także dla nich zachowanie wyobrażeń przestrzennych. Łatwo zauważyć, że i akalkulia jest zaburzeniem o charakterze ogol- noafatycznym. Z aspektem psycholingwistycznym związane są ściśle trudności z nazywaniem liczb i ich rozpoznawaniem. Trudności te są przykładem wybiórczego (bo odniesionego do znaków arytmetycznych), zaburzenia procesu semantyzowania się w procesie programowania mó­wienia i rozumienia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *