Woman Sitting in Front of Macbook

KOMBINACJA FONEMÓW

Kombinacja fonemów w wyrazie jest zakłócona, zakłó­cona też jest kombinacja cech w budowie fonemów. Regres w systemie fonologicznym jest odwrotnie proporcjonalny do nabywania systemu przez dziecko. Powoduje to kurczenie się słownika, ponieważ następuje zalew homonimów. W krytycznym stadium wypowiedź to jedno zdanie, zdanie to jeden wyraz, wyraz to jeden fonem. Dochodzi do aphasia uni- veisalis.Zakłócenia w dziedzinie podobieństwa są takie: afatyk jest zdolny do dialogu, do odpowiedzi na pytania lub sytuacje konkretne. Sam nie zaczyna mówić, jest zależny od kontekstu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *