silver iMac near iPhone on brown wooden table

AFAZJA

Afazja recepcyjno-ekspresyjna stanowi najcięższy typ zaburzeń mowy zarówno pod względem obrazu klinicznego, jak i ro­kowania. Dzieci dotknięte afazją tego rodzaju nie rozumieją żadnych słów i porozumiewają się z otoczeniem za pomocą gestykulacji i niearty­kułowanych dźwięków. Stąd często skierowywane są omyłkowo do za­kładów dla dzieci głuchoniemych lub do zakładów psychiatrycznych.Afazja wrodzona typu ekspresyjnego charakteryzuje się za­burzeniami artykulacji i rozwoju mowy. Werbalizacja przedsłowna prze­biega u tych dzieci prawidłowo, lecz nie przekracza okresu echolalii. Pierwsze słowa dziecko zaczyna wypowiadać w okresie 2,5 roku życia lub 3,5 – 4 r.ż. Zdolność tworzenia zdań dzieci te osiągają bardzo późno (7 ■ 8 r.ż.) i często nie nabywają nigdy umiejętności posługiwania się mewą. Mowa wykazuje zaburzenia artykulacji i składni, czasem występują zaburzenia intonacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *