WYMIANA PLIKÓW DANYCH

Korzystając z nich, można komunikować się za pomocą zdań wpisywanych w pola przeznaczone do po­gawędek, a równocześnie pisać wspólnie jeden tekst czy ry­sować projekt architektoniczny. Każda ze współpracujących osób będzie widziała na swoim ekranie zmiany wprowadza­ne przez drugą. Mogą one również wymieniać się plikami danych. Jeśli ich komputery potrafią przekazywać dźwięk – mogą prowadzić normalną rozmowę. W 1997 roku Deutsche Telekom, największy operator tele­komunikacyjny w Europie, zainwestował blisko 50 min do­larów’w małą firmę VocalTec z Izraela. Branża przeżyła szok. Gigant tradycyjnej telefonii pokazał, że wypada się liczyć z nowościami.Zaledwie dwa lata wcześniej, gdy Elon Ganor, szef Vocal- Teca, prezentował na Wall Street oprogramowanie Internet Phone, wywołał uśmieszki pobłażania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *