Woman Sitting in Front of Macbook

SIEĆ, KTÓRA PRZETRWA ZAGŁADĘ

Ponad 10 milionów dużych i małych komputerów podłączo- nyctrtfo Sieci współpracuje, magazynując informacje i po­średnicząc w ich przekazywaniu. Dla milionów użytkowników Internetu ta infrastruktura w zasadzie nie ma znaczenia. Osoba siedząca przed kompu­terem podłączonym do Sieci nie musi znać geograficznej lokalizacji informacji ani zasad działania Internetu, by ko­rzystać z nieprzebranych zasobów danych, porozumiewać się ze znajomymi czy publikować swoje opinie.W Internecie miejsce nie ma znaczenia. Z równą swobo­dą (jeśli pominąć szybkość transmisji) pracując w Krakowie, można korzystać informacji zamieszczonych w Berlinie, Nowym Jorku czy Sydney.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *