person facing tuned on MacBook Pro

U DZIECI STARSZYCH

Zaburzenia mowy u dzieci do czwartego roku życia mają częściej charakter zaburzeń recepcyjno-ekspresyjnych i są przeważnie następstwem uszkodzenia obu półkul mózgu. U dzieci starszych nie ma wyraźnej różnicy w częstości występowania zaburzeń ekspresji słownej i zaburzeń typu mieszanego. Najcięższą postać zaburzeń mowy stanowią zaburzenia miesza­  (recepcyjno-ekspresyjne), których ustępowanie we wszystkich przy­padkach było najwolniejsze. Rehabilitacja mowy wpływa na szybsze ustępowanie zaburzeń ekspresji słownej, natomiast w przypadkach zabu­rzeń mowy o typie mieszanym znaczenie jej jest problematyczne. Bada­nia nad niedokształceniami mowy typu afatycznego u dzieci przeprowa­dziła też Z. Kordyl (1965).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *