Woman Sitting in Front of Macbook

USENET

Najpowszechniejszym w Internecie sposobem publicz­nych dyskusji jest Usenet. Według DejaNews, na początku 1998 roku korzystało z niego 25 min osób. Jego listy dysku­syjne (ang. Usenet news) to dostępne dla każdego, podzie­lone tematycznie zbiory wiadomości dla czytającego, wyglą­dające jak listy elektroniczne. Dlatego, choć to zupełnie inna technologia, w uproszczeniu można dostępne w Usenecie wiadomości traktować jak listy. Mogą one również, oprócz tekstu korespondencji, zawierać załączone zdjęcia, obrazki czy nawet dźwięk. Stosuje się w nich, podobnie jak w po­czcie, podpisy i skróty literowe typu IMHO (In My Hum- ble Opinion – moim skromnym zdaniem).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *