person using silver laptop computer on desk

SPOTKANIA SIECIOWE

Omawiane tu technologie musząjednak prze­kroczyć jeszcze jedną barierę – prostoty użycia. Nadal, aby z nich korzystać, potrzebne są umiejętności obsługi progra­mów komputerowych nieco większe niż przy WWW.Pojedyncze listy elektroniczne można łatwo wysyłać do wielu osób. Wykorzystuje się to, tworząc tzw. grupy dyskusyjne. Ich subskrybenci wymieniają poglądy i informacje na okre­ślony temat. Gdy ktoś ma coś do powiedzenia, pisze e-mail na adres grupy. Obsługujący ją komputer wysyła go do wszyst­kich jej uczestników. Gdy któryś z nich odpowie, znowu wszyscy dostaną jego opinię. Często taka grupa ma mode­ratora -jedna osoba czyta wszystkie przychodzące listy i dba o to, żeby kolejne rozsyłane wiadomości dawały jakieś ko­rzyści adresatom. Moderator eliminuje np. powtarzające się opinie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *