Person Holding White Stylus

NAJPOPULARNIEJSZE ROZWIĄZANIE

Najpopularniejszym rozwiązaniem pozwalającym na „po­gawędki” w Sieci jest Internet Relay Chat (IRC). To zupelnie inna technologia niż WWW, Usenet czy poczta elektroni­czna, chociaż ma w żyłach tę samą krew – protokół TCP/IP (choć może korzystać z innego).IRC często porównywany jest do CB Radia. Rozmowy są tu bowiem prowadzone na „kanałach”. Każdy z nich ma na­zwę związaną z tematem czy choćby miejscem łączącym oso­by IRC-ujące np. #krakow, #warszawa lub #polska (widać, że to kanały polskojęzyczne). Kanałów jest kilka tysięcy, ale w danym momencie tylko na nielicznych coś się dzieje. Podobnie jak Usenet, IRC pozwala na rozmowy z osoba­mi z całego świata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *