black and gray laptop computer turned on

W KLINICE PSYCHIATRYCZNEJ

Symptomatologia i syndromologia zaburzeń psychicznych S. Dąbrowskiego (1971) zaburzenia mowy przedstawia w rozdziale „Psy­chogenne zespoły i zaburzenia osobowości”. (Cz. II. „Zespoły histerycz­ne”), gdzie wyróżnia bezgłos (aphonia), chrypkę (dysphonia), mutyzm, jąkanie. Jak widać, podstawą podziału zaburzeń stały się aspekty wymawia­nia. Znacznie ciekawiej przedstawia się jednak strona programowania wypowiedzi słownej. W klinice psychiatrycznej mowa (a nie tylko wy­mowa) chorego analizowana jest pod względem treściowym w celu anali­zy myślenia chorego. Osobliwość takich wypowiedzi uwarunkowana jest specyfiką programowania, których w schizofrenii nie odwołuje się do zdobytego doświadczenia językowego (por. B. Maher, 1980).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *