Odzyskiwanie danych z dysku to ulga

Człowiek jest istotą popełniającą błędy – bardzo dużo. Choć nie jest to coś pozytywnego, nadaje nam pewnego uroku i sprawia, że jesteśmy po prostu bardzo ludzcy. Bywają jednak sytuacje, kiedy to nasza kooperacja ze sprzętem elektronicznym nie układa się najlepiej, a w konsekwencji kończy utratą tego drugiego. Nasz komputer możemy zalać gorącym napojem, upuścić na […]

Kasy fiskalne Rybnik

Obecnie nie wzbudza u nikogo zdziwienia fakt używania zaawansowanych rozwiązań technicznych w firmie nic więc dziwnego że zdumiewająca ilość przedsiębiorstw zdecydowała się na fenomenalne urządzenia jakimi są kasy fiskalne Rybnik. Skoro podjęliśmy temat tych intrygujących maszyn to należy pamiętać o tym, że są to maszyny bez dwóch zdań nieporównywalne z innymi produktami. Należy wspomnieć także […]

MOWA W ASPEKCIE KLINICZNYM

W literaturze przedmiotu, jak i w praktyce diagnostyczno- -reedukacyjnej ustalił się ogólny podział zaburzeń mowy zdeterminowa­ny pochodzeniem przyczyn je powodujących.Przy braku uszkodzeń anatomicznych występujące zaburzenia mowy określa się jako zewnątrzpochodne (egzogenne, środowiskowe). Przy patomorfologii i patofizjologii mózgowia zaburzenia mowy mają charakter wewnątrzpochodny (endogenny). (Zaburzenia mowy środowiskowe omówione zostaną w rozdziale III części szczegółowej ni­niejszej pracy). Zajmiemy […]

ZABURZENIA ROZWOJU MOWY

Zaburzenia rozwoju mowy mogą być spowodowane czynnika­mi egzo- i endogennymi. Spośród tych ostatnich w grę wchodzić mogą wszystkie wymienione typy. Osobliwością wieku rozwojowego dla wy­kształcania się funkcji mownych jest złożoność czynników, które mogą prowadzić do zaburzeń mowy, stąd też i niemałe trudności diagnostycz­ne w określeniu rzeczywistych przyczyn i kwalifikacji stanu mowy. Przykładem trudności w diagnozowaniu […]